นายทองพันธ์ มะลิวงษ์ อันเชิญผ้าพระกฐินจากบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล
November 4, 2016
วิดีโอพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
January 10, 2017

นายทองพันธ์ มะลิวงษ์ อันเชิญผ้าพระกฐินจากบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายทองพันธ์ มะลิวงษ์ เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ บรมมหาราชวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *