Australian Centre

Line chat

Why Australian Centre

พ่อแม่ได้ให้เรามาด้วยความหนักแน่นในจิตใจ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกหัด อบรม เรียนรู้ธรรมชาติของการศึกษา เราออสเตรเลี่ยน เซ็นเตอร์ ศูนย์ข้อมูลและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลบ้านเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีและถูกต้องที่สุด เพราะการศึกษาคืออนาคต อนาคตที่ดีขึ้นอยู่กับรากฐานของการศึกษาที่ดีด้วย
เราจึงได้ก่อตั้งสถาบันขึ้นมา เพื่อทำให้ความฝันของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียได้เป็นจริง ขอขอบคุณนักเรียนไทย และนักเรียนต่างชาติที่ ไว้วางใจและลือกใช้บริการของเรา
... ผู้ฉลาด ย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา....
parallax background

WATCH SYDNEY VIDEO

parallax background

Nurturing The Furure

และเนื่องจาก Australian Centre เป็นส่วนหนึ่งของ MTT Student Services นักเรียนและผู้ปกครองที่เคยใช้บริการของ MTT Student Services โปรดมั่นใจในคุณภาพการบริการของเรา

ได้รับอนุญาตในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท MARA:0107919/ JP:153735

Read more
parallax background

มั่นใจในคุณภาพการบริการของเรา

เป็นศูนย์ข้อมูลการศึกษาทั้งของภาครัฐบาล และเอกชน ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มากกว่า 600 แห่ง

มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย

แจกทุนการศึกษาทุกปี

ประหยัดค่าเล่าเรียน

สมัครเรียนกับเราท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ ด้วยการบริการแบบครบวงจร

พร้อมด้วยการบริการยื่นขอ VISA เข้าประเทศออสเตรเลีย ดังนี้

จัดหางานให้นักเรียน

จัดหาตั๋วเครื่องบินราคาถูก

Sydney Airport Pick up

จบการศึกษาแล้วขออยู่ถาวร ( PR)

หลักการของบริษัท

หลักการของบริษัทคือการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน นักศึกษา ให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษา ด้านสังคม และการมุ่งมั่นพัฒนา ความสำเร็จด้วยการจัดหาข้อมูลและการบริการอย่างใกล้ชิด และแบบมือ อาชีพในนามของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ บริษัทประสบความสำเร็จ ในจุดนี้เพราะเราเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตท่าน เราคัดสรรสถาบัน การเรียน ที่เหมาะสมกับท่านเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ เสริมด้วยการบริการด้าน อื่นๆที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บุคลากรทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้ให้คำแนะนำปรึกษา ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ต่างๆ จะมุ่งเน้นในหลักการดังนี้

นักเรียน นักศึกษาคือผู้ที่มีความหวัง มีความฝันและมีแรงบันดาลใจ ฉะนั้น บริษัท ต้องทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้พวกเขาประสบความ สำเร็จ

นักเรียน นักศึกษาคือผู้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด บริษัท จึงต้องทำหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่พวกเขาตลอด 24 ชั่วโมง

นักเรียน นักศึกษาแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน ฉะนั้น บริษัท ต้องจัดหาการให้บริการที่เข้าถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

หากท่านกำลังมองหาศูนย์บริการแบบครบวงจรเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือท่านใน ด้านการศึกษาต่อ โปรดคิดถึง Australian Centre

ข่าวดี!! สำหรับ นักเรียนที่เลือกและให้ความไว้วางใจที่สมัครเรียนกับเรา หลังจากที่น้องๆ เรียนจบแล้วต้องการขอวีซ่าอยู่ถาวร ณ. ประเทศ ออสเตรเลีย พี่ๆ จะให้บริการ ฟรี!!

สำหรับนักเรียนทุกคน ถ้าน้องๆ ต้องการขอเป็นประชากรออสเตรเลีย(ถือ passport Australian) จำเป็นที่จะต้องอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ภายใน 2 ปีของระยะเวลา ทั้งหมด 5 ปี
Contact us Promotion
parallax background