กราบนมัสการพระมหาสมปอง ตาลปุตุโต

Australian Centre Sydney Office
October 29, 2015
เปิดแล้วหลักสูตร Cookery
January 21, 2016

กราบนมัสการพระมหาสมปอง ตาลปุตุโต

คุณ มาร์คโก้ มะลิวงษ์ กราบนมัสการพระมหาสมปอง ตาลปุตุโต

พบปะญาติโยมที่ Sydney นำธรรมะสู้หัวใจคนไทยในต่างแดน

4 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *