Australian Centre

Line chat

ทางเรามีบริการฝึกงานแก่นักเรียน

- เป็นการฝึกงานเรียนรู้ว่าการทำงานแบบใหนขั้นตอนเป็น ยังใงจะมีพี่ๆที่ทำงานประจำมีประสบการทำงานคอยให้คำปรึกษาสอนการทำงาน
- สถานที่ฝึกงานจะฝึกที่รานอาหารไทย Md Thai Restaurant, Md Suki

mdthai.com.au

ฝึกการทำกาแฟ
ฝึกการเสริฟ
ฝึกการผัดอาหาร
ฝึกการทำแกง