Australian Centre

Australian Centre logo

Line chat

parallax background
มหาวิทยาลัยแมคควอรี่ (อังกฤษ: Macquarie University - อักษรย่อ : MQ) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1964 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำทางด้านการเรียน การสอน และผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยหนึ่งในออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 200 อันดับต้นของมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีความสัมพันธ์ในระดับสากล และภาคอุตสาหกรรมอย่างเน้นแฟ้น และยังผลิตนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในจำนวนที่สูงอีกด้วย
มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาจากชุมชนที่หลากหลายอยู่ถึง 30,000 คน ในจำนวนนั้นมีนักศึกษานานาชาติ 8,800 คน มาจากกว่า 71 ประเทศ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในอุทยานอันสวยงาม ขนาด 126 เฮกตาร์ ซึ่งห่างจาก Sydney Harbour ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียง 30 นาทีเท่านั้น
Macquarie University คือการการันตีเงินเดือนของนักศึกษาเมื่อเรีบยจบออกไปทำงานที่มักจะได้รับเงินเดือนสูงเป็นส่วนมาก รวมถึงมีสาขาวิชาที่ติดอันดับ Top Ten ของออสเตรเลีย เช่น Actuarial Studies, Law, International Business, Finance, etc. โดยเฉพาะด้าน Business นั้นทางมหาวิทยาลัยจะมี connection กับบริษัทธุรกิจชั้นนำระดับโลกมากมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา จุดแข็งอีกข้อของ Macquarie University ที่โดดเด่นมากที่สุดคือเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพตามสาขาที่ตนเรียนจบมาได้เลยโดยไม่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เพิ่มเติมการสอบใบประกอบวิชาชีพเข้าไปในระหว่างการเรียนการสอนแล้ว นี่จึงถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
North Ryde Campus
ตั้งอยู่ในชุมชน North Ryde อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ Sydney สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งรถไฟ และรถประจำทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยวิทยาเขตอีกแห่งคือ International Campus, Manly สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสาขาวิชา International Business และ Hospitality Management นอกจากนี้ Macquarie University ยังเป็นที่ตั้งของ Research Park ซึ่งได้รับการพัฒนาจากต้นแบบโครงการที่ประสบความสำเร็จ ในอเมริกา อังกฤษ และ สิงคโปร์
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนปริญญาโทบางหลักสูตรในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาที่จบจากที่นี่จะมีความเป็นเลิศในด้านของงานการวิจัย และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล และจัดให้อยู่ในอันดับที่สูง มุ่งเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นสากล
Macquarie University City Campus
คอร์สที่เป็นที่นิยมของนักศึกษาชาวต่างชาติคือ Bachelor of Art and Media, Bachelor of Art in Cultural Studies, Bachelor of Commerce – Professional Accounting, Bachelor of Business Administration, Master of International Business, Master of Accounting และ Master of Information Technology นักศึกษาส่วนมากจะเลือกเรียนที่ City Campus เพราะ อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Wynyard และอยู่ไม่ไกลจากตลาดหุ้นของประเทศออสเตรเลีย Martin Place และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจระหว่างประเทศ
ยิ่งไปกว่านั้นที่แคมปัสนี้จะใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีเท่านั้นเพื่อไป The Rocks, The Opera House และ the Sydney Harbour Bridge ในแต่ละปีจะมีทุนการศึกษาทางมหาวิทยาลัยมีทั้งทุนการศึกษา รางวัล และ เงินรางวัลสำหรับนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า สำหรับสถานที่ที่รับปริญญาบัตรจะรับที่ North Ryde
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ General English, Academic English, Academic Writing, Derect Entry English Program, English for Business and Information Technology, Accounting Preparation Program, Translation and Interpreting Preparation Program, Business Preparation Program, Business Preparation Program for Finance
2. หลักสูตร มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
ระบบการศึกษาของ Macquarie University จะแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรีใช้เวลา 3 ปี ปริญญาโท 1-1.5 ปี และปริญญาเอก 3 ปีขึ้นไป สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้นจะต้องมีคะแนน IELTS 6.5 สำหรับระดับปริญญาตรี และ 7.0 สำหรับระดับปริญญาโทซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สูงแต่ก็สามารถการันตีได้ถึงคุณภาพของนักศึกษาและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
สำหรับทุนการศึกษานั้น Macquarie University ได้จัดแบ่งไว้สามประเภทคือ
- Full Scholarship สำหรับนักศึกษาที่มี GPA สูง โดยได้ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมตั้งแต่ค่าเล่าเรียนไปจนถึงค่ากินอยู่ในชีวิตประจำวัน เงื่อนไขคือนักศึกษาที่ได้ทุนนี้ต้องมี GPA ที่โดดเด่นและต้องรักษาระดับ GPA ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในทุกภาคการศึกษา
- Merit Scholarship เป็นทุนการศึกษาจำนวน 4,000AUD สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทุนหรือนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นแต่พลาดจากทุน Full Scholarship โดยทุน Merit นี้จะให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- Research Scholarship สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
ในส่วนของที่พักนั้นจะมีทั้งในและนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย ที่พักในมหาวิทยาลัย Macquarie นั้นใช้ระบบเหมือนกับของ UK คือจะเป็นที่พักแบบ College ซึ่งต้อนรับนักศึกษาทุกคณะโดยทาง College จะตระเตรียมความสะดวกสบายด้านอาหารการกิน, ห้องสมุด, ห้องนั่งเล่น ฯลฯ ไว้ให้แก่นักศึกษาที่พักอยู่ใน college นั้นๆ ทุก colleges จะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันรวมเป้นหมู่บ้านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งร้านสะดวกซื้อ สถานพยาบาล โรงภาพยนตร์ ฯลฯ คล้ายกับเป็นหมู่บ้านเลยทีเดียว ส่วนที่พักนอกมหาวิทยาลัยก็มีทั้งอพาร์ทเมนต์และบ้านเช่าซึ่งราคาที่พักก็ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางเจ้าของได้จัดสรรให้
คณะที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัย แบ่งการสอนเป็น 3สาขาใหญ่ๆ คือ ธุรกิจ เทคโนโลยีและ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
Business, Commerce, Economics, Finance, Statistics โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Accounting, Applied Finance, Marketing, Economics, International Business
Management โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ MBA, Management
Computing, Engineering and Technology โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Information Technology
Education โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Early Childhood, Education and Work, Educational Leadership, Higher Education, Special Education
Humanities โดยมีสาขาวิชาเด่นๆ ดังนี้ Ancient History, Children's Literature, Creative Writing, English Literature, International Relations
Law โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Commercial Law, International Environmental Law, International Trad and Commerce Law
Medical, Health and Chiropractic Studies โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Ageing and Health, Chiropractic, Social Health
Psychology and Linguistics โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Applied Linguistics, TESOL, Translation, Clinical Audiology, Clinical Neuropsychology, Clinical Psychology, Speech and Language Pathology, Translating and Interpreting
Science โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Biotechnology, Environmental Education, Environmental Management, Environmental Science, Sustainable Society, Culture, Media and Philosophy โดยมีสาขาวิชาที่เด่นๆ ดังนี้ Applied Anthropology, International Communication