วิดีโอพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายทองพันธ์ มะลิวงษ์ อันเชิญผ้าพระกฐินจากบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
November 4, 2016
กิจการของโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนสากลพัฒนบัณฑิต เชียงใหม่
June 26, 2020

วิดีโอพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คุณ Marko ทองพันธ์ มะลิวงษ์ พร้อมด้วยบุคลากร Australian Centre ศูนย์วีซ่าและแนะแนวการศึกษาต่อออสเตรเลีย, Australian International College, NSW International English College, NSW Business และ MD Thai Restaurant เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Tumbalong Park, Darling Harbour นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *